Nehoda ve Francii v zařízení na zpracování radioaktivních odpadů

SÚJB přináší čerstvé informace o nehodě ve francouzském městě Codolet, podle nichž nehoda nijak neohrožuje občany ČR.

Dne 12. září 2011 došlo v zařízení k nakládání s velmi nízko a nízkoaktivními odpady společnosti SOCODEI ve městě Codolet ve Francii k nehodě při tavbě kovových odpadů. Podle zprávy partnerského francouzského jaderného dozoru ASN (L'Autorité de sûreté nucléaire) z 15.30 SEČ nedošlo k žádnému úniku radioaktivních látek do okolního prostředí. Podle dostupných informací nehrozí lidem v okolí zařízení žádné nebezpečí a není třeba, aby čeští turisté ve Francii nebo jejich blízcí v ČR byli jakkoli znepokojeni. Situaci budeme dále sledovat.

Při explozi tavící pece jeden ze zaměstnanců společnosti zahynul a čtyři byli zraněni, z toho jeden těžce. Předběžně lze hodnotit událost spíše jako konvenční nehodu, ke kterým na obdobných zařízeních občas dochází. Radiační monitorovací síť ČR disponuje velmi citlivými měřícími přístroji, které by zaregistrovaly i extrémně nízké úrovně radioaktivity, kdyby k úniku došlo.