NEA OECD vydala novou publikaci na téma LTO a dekarbonizace

V minulých dnech vydala NEA OECD novou publikaci s názvem Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies. Průměrné stáří jaderných reaktorů ve světě je v současnosti 31 let a jaderná energetika stále zůstává největším nízkouhlíkovým zdrojem energie v zemích OECD. Tato brožura mapuje problematiku prodlužování provozu stávajících provozovaných jaderných reaktorů a vysvětluje, jakou roli může v této souvislosti jaderná energetika sehrát v oblasti plánované dekarbonizace energetiky v rámci boje proti klimatickým změnám.