Návštěva zástupců US NRC na SÚJB

Informace o návštěvě specialistů US NRC na SÚJB

Ve dnech 24.-26. srpna na SÚJB probíhá setkání s odborníky z amerického jaderného dozoru (US NRC http://www.nrc.gov/).

Jeho ústředním tématem jsou plány na výstavbu nových reaktorů v obou zemích a ve světle fukušimské havárie také související otázka požadavků obou státních dozorů na zajištění havarijní připravenosti a schopnosti vypořádat se s vybranými vážnými haváriemi u nových projektů.

Na programu je také problematika zajišťování fyzické bezpečnosti/ochrany na jaderných zařízeních v ČR a US včetně jejich ochrany proti kybernetickému terorismu. Diskutována je i iniciativa mnohostranného posuzování/hodnocení projektů nových elektráren (MDEP), která by měla mj. usnadnit licencování nových reaktorů posílením spolupráce mezi dozornými orgány zainteresovaných zemí. Experti z obou dozorů si vymění informace a zkušenosti z aplikace konceptu ochrany do hloubky v případě digitálního systému kontroly a řízení (SKŘ), přičemž česká strana hosty navíc seznámí s procesem licencování digitálního SKŘ na Dukovanech.

V rámci návštěvy se uskuteční také exkurze na jadernou elektrárnu v Dukovanech.

Návštěva specialistů US NRC na SÚJB

Návštěva specialistů US NRC na SÚJB