Návštěva předsedy US NRC E.Kleina na SÚJB

V pátek 14.9. navštívil SÚJB se svými spolupracovníky předseda amerického jaderného dozoru (US NRC) Dale E Klein. V neformální diskusi s předsedkyní úřadu Danou Drábovou a náměstkem pro jadernou bezpečnost (NJB) Petrem Brandejsem se zajímal o bezpečnost provozovaných jaderných bloků. Byly probrány rozhodující ukazatele a porovnány se stavem na jaderných elektrárnách v USA. Byly diskutovány otázky paliva na JE Temelín a přístup amerického dozoru k řešení podobných problémů, se kterými se v minulosti poměrně často setkával. Předseda Klein se dále zajímal o činnost WENRA a o přístup českého dozoru k případnému povolovacímu procesu nového jaderného bloku. Na oplátku obšírně vysvětlil nové postupy, které má US NRC pro licencování nových reaktorů zavedeny. Jedná se zejména o kombinované povolení výstavby a provozu.

Předsedkyně Drábová konstatovala, že použití metodik a postupů US NRC přizpůsobených pro podmínky ČR byly velkým příspěvkem k úspěšnému zvládnutí povolovacího procesu jaderné elektrárny Temelín. Český státní dozor předpokládá využití zkušeností US NRC i v budoucnu, pokud by mělo někdy dojít k povolování nového jaderného bloku. (Rozhodování o případné výstavbě je záležitostí energetické politiky státu, kterou státní dozor neovlivňuje). Zmíněny byly i  potíže při výstavbě pátého finského bloku (Olkiluoto-3)a způsob, jakým mohou být reflektovány v přístupu dozorů. Závěr diskuse byl věnován možnostem další spolupráce zejména v různých oblastech materiálového inženýrství a využití výzkumného reaktoru ÚJV Řež a.s., za kterou se diskuse zúčastnil její generální ředitel František Pazdera.

 Návštěva předsedy US NRC E.Kleina na SÚJB