Nadměrné ozáření pracovníka při průmyslové defektoskopii

Dne 1.8. 2008 došlo k nadměrnému ozáření pracovníka provádějícího defektoskopii potrubí pomocí iridiového zářiče gama (iridium 192). Jeho příčinou bylo nedostatečné zajištění zapouzdření zdroje.

Efektivní dávka podle osobního dozimetru pracovníka nepřekročila povolené limity, došlo pouze k lokálnímu ozáření konečků tří prstů jeho pravé ruky při manipulaci se zářičem.