Mimořádná Rada guvernérů MAAE přijala rezoluci k Ukrajině

Dne 2. a 3. března 2022 proběhlo ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) mimořádné zasedání Rady guvernérů MAAE. Jediným bodem programu byla otázka důsledků současné situace na Ukrajině na jadernou bezpečnost a radiační ochranu, zabezpečení jaderných materiálů a uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Rada guvernérů přijala rezoluci, která

  • odsuzuje ruské kroky, včetně násilného převzetí kontroly nad jadernými zařízeními a jiných násilných akcí v souvislosti s řadou dalších jaderných zařízení a jaderným materiálem, které vedou k vážnému bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti těchto zařízení a jejich personálu, což zvyšuje riziko potenciální jaderné havárie nebo nehody,
  • vyjadřuje vážné znepokojení z toho, že Ruská federace svou agresí brání MAAE v plném rozsahu a bezpečně provádět kontrolních činností v oblasti záruk v ukrajinských jaderných zařízeních,
  • vyzývá Ruskou federaci, aby okamžitě zastavila veškeré akce proti všem jaderným zařízením na Ukrajině, včetně JE Černobyl, aby příslušné ukrajinské úřady znovu získaly plnou kontrolu nad těmito zařízeními v rámci mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny a zajistily jejich bezpečný provoz, zabezpečení jaderného materiálu a aby agentura mohla plně obnovit své činnosti v oblasti uplatňování záruk a
  • vyzývá Generálního ředitele MAAE, aby i nadále monitoroval situaci a poskytoval RG nezbytné informace.

Činy jsou v těchto těžkých chvílích nepochybně mocnější než slova, ale přesto lze tento krok vnímat jako maximum toho, co může MAAE v současnosti učinit.

Česká republika, jakožto člen Rady guvernérů, přijetí rezoluce od začátku plně podporovala.

Photo Credit: Dean Calma / IAEA