MAAE: Český systém regulace jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je „robustní“ a SÚJB je efektivním a nezávislým regulátorem

Systém regulace jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v České republice je „robustní“ a SÚJB je efektivním a nezávislým regulátorem. Po důkladné prověrce úřadu, tzv. Integrated Regulatory Review Service (IRRS), to v předběžné zprávě uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Dvanáctidenní mise, složená z expertů z jaderného dozoru a radiační ochrany jiných států, se uskutečnila na základě žádosti vlády ČR.

Experti týmu ocenili na českém jaderném regulátorovi řadu dobrých praktických postupů a zároveň předložili některá doporučení, která mají přispět k dalšímu posílení celkového výkonu regulačního systému.

„Naše kontrola potvrdila, že SÚJB je účinným a nezávislým regulátorem, který využívá zkušeného, technicky způsobilého a dobře motivovaného personálu,“ uvedl šéf týmu Derek Lacey, který je náměstkem šéfa inspektorů v britském jaderném dozoru. 

V týmu mise, která se uskutečnila mezi 18. až 29. listopadem, bylo 19 zkušených expertů z osmnácti členských států MAAE. Členy mise byl také jeden pozorovatel z Evropské komise a šest expertů ze samotné MAAE.

„Samotná kontrola ale i příprava na ni byly pro SÚJB jedinečnou příležitostí, aby se nadále při práci soustředil na zlepšení bezpečnostních otázek,“ uvedla po skončení mise předsedkyně úřadu Dana Drábová.

„Závěry mise nám pomůžou při naší práci zaměřit se na oblasti, které potřebují zlepšení, což je pro budoucí rozvoj a posílení českých regulačních postupů velmi cenné,“ dodala.

V souladu s akčním plánem jaderné bezpečnosti MAAE kontrolovala mise, jak regulátor v České republice využívá poznatky z havárie elektrárny Dai-iči v japonské Fukušimě z března 2011. Mise zjistila, že české úřady důkladně zhodnotily, jaké ponaučení z  nehody vyplývá, a definovaly a naplánovaly kroky, které jadernou bezpečnost a radiační ochranu v zemi ještě posílí.

Mise zejména ocenila vysokou míru nezávislosti SÚJB s pravomocemi navrhovat vládě novou legislativu a zavádět předpisy. Mezi klady zařadila i to, že připravenost a odezva na radiační či jaderné mimořádné události jsou dobře koordinované s celostátní krizovou infrastrukturou. Jako dobrou praxi mise ocenila i systém monitorování radiační situace MonRaS.

Tým IRRS také určil oblasti, kde by se celkový výkon regulačního systému mohl posílit. Vláda ČR by podle mise měla zavést národní bezpečnostní politiku a strategii, která zajistí, aby se bezpečnostní standardy dostaly přímo do dokumentu nejvyšší úrovně.

Systém řízení SÚJB doporučili experti dále rozvíjet, zejména v implementaci nových opatření a kultury bezpečnosti včetně hodnocení a zlepšování účinnosti regulace. Podle mise by se také měly sladit s bezpečnostními standardy MAAE národní krizové plány, kategorizace ohrožení a kroky obnovy. Legislativa ČR jako celek by se měla průběžně porovnávat s posledními bezpečnostními standardy MAAE.

Závěrečná zpráva z Mise IRRS

Skupinové foto představitelů SÚJB a expertů mezinárodní mise IRRS před sídlem úřadu, listopad 2013.

Úplné znění zprávy z Follow-up mise IRRS.