Kontrola povrchové kontaminace zásilek z Japonska

Na základě řady dotazů SÚJB upozorňuje, že při kontrole povrchové kontaminace zásilek zboží z Japonska je třeba jako kritérium uplatnit tzv. směrné hodnoty uvedené v Tabulce č. 1 Přílohy č. 2 vyhlášky o radiační ochraně (vyhláška č. 307/2002 Sb. v platném znění). V případě, že měřením povrchové kontaminace budou zjištěny hodnoty vyšší než směrné hodnoty uvedené ve vyhlášce, je třeba vyrozumět SÚJB, který  rozhodne o dalším postupu v konkrétním zjištěném případě.

Směrné hodnoty povrchové kontaminace pro radioaktivní látky, které přicházejí v úvahu v případě dovozu zboží z Japonka:

Pro Te-132, Cs-134 a Cs-137  0,3 Bq/cm2, pro I-131 3 Bq/cm2.