Informace pro obyvatelstvo ke koupi a užívání tablet jodu

Na základě vyhodnocení situace v Japonsku je pro občany pobývající na území ČR zcela zbytečné se tabletami stabilního jódu předzásobovat a o to více je neuvážené tento přípravek preventivně konzumovat.

V současné době nebylo v ČR zaznamenáno zvýšení radiace související s touto aktuální nehodou v Japonsku. V průběhu času může být na území ČR citlivými přístroji zjištěn měřitelný výkyv koncentrace radioaktivních látek v ovzduší, ani potom však nebude přiměřené hovořit o průchodu radioaktivního mraku. Proto ani v budoucnu nebude důvod k preventivním opatřením typu jódové profylaxe na území ČR v souvislosti s touto nehodou. Doporučení k případnému užití tablet v dotčené oblasti je vždy důsledně vázáno na informaci o vysokých hodnotách koncentrace radioaktivního jódu v dané oblasti. Indikací k podání (k zahájení preventivní profylaxe) je až předpoklad dosažení určité předem stanovené hodnoty dávky ve štítné žláze. SÚJB může ujistit občany v ČR, že tato hodnota nebude v ČR v souvislosti s událostmi v Japonsku dosažena.

Zároveň bychom chtěli reagovat na některé dotazy občanů a sdělit, že SÚJB je informován o tom, že přípravek, který je v ČR registrován pro jódovou profylaxi, tedy JODID DRASELNÝ 65 VULM (výrobce Hameln rds a.s., Horná 36, Modra, Slovenská republika), je pro občany v lékárnách ČR pouze v omezeném množství. Dodáváme, že v souvislosti s událostmi v Japonsku není tento fakt nikterak znepokojivý. Uvedeným přípravkem jsou v souladu s havarijním plánováním preventivně vybaveni v dostatečném množství všichni občané v tzv. zónách havarijního plánování kolem jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Při rozhodování o strategii jódové profylaxe v ČR byla m.j. zvážena rizika dosažení pro jódovou profylaxi rozhodující dávky ve štítné žláze i možnosti rychlé distribuce přípravku (podává se nejlépe těsně před inhalací radioaktivního jódu) a rozhodnuto vybavit tímto léčivem předem pouze uvedené zóny havarijního plánování; určité množství (několik tisíc balení) pak ponechat pro případ mimořádného zájmu některých občanů o zakoupení přípravku v lékárně u distributora léčiva.

Praxe a podmínky jódové profylaxe nejsou v rámci EU sjednoceny. V minulém roce vydala Evropská komise dokument (Radiation Protection No. 165), zahajující diskusi a směřující k možnosti budoucího sjednocení této praxe, protože země jsou ovlivňovány konvencemi svých sousedních zemí. Dokument porovnává národní praxe jednotlivých členských států EU a je nutno konstatovat, že v ČR zavedená praxe patří mezi ty lépe propracované.