Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR

Ve dnech 14. – 23. května 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) proběhla 4. hodnotící konference Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, tzv. Joint Convention.

Jejím cílem bylo posoudit naplňování závazků Smluvních stran vyplývajících z jednotlivých článků Joint Convention. Základem pro hodnocení jsou národní zprávy, které v předstihu před vlastní hodnotící konferencí zpracovávají jednotlivé země. Národní zprávy ČR jsou k dispozici na webových stránkách odborného gestora celého procesu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kde jsou zveřejňovány také odpovědi na doplňující dotazy, které tvoří nedílnou součást hodnotícího procesu.

Během svého „národního dne“ ČR obhájila vysokou úroveň bezpečnost při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady. Za naši dobrou praxi, která může sloužit ostatním Smluvním stranám za příklad hodný následování, bylo označeno zapojení veřejnosti do procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů, zákonné vytváření finanční rezervy pro budoucí vyřazování jaderných zařízení z provozu, pravidelné informování sousedních zemí o našich plánech na další rozvoj jaderné energetiky (resp. o průběhu příprav na dostavbu jaderné elektrárny Temelín) a pravidelná aktualizace národní Koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady. 

U příležitosti zasedání proběhl brífink Japonska, během něhož zástupce provozovatele jaderné elektrárny Fukušima Daiiči, společnosti TEPCO, informoval o stavu a nejnovějším pokroku při stabilizaci postižené elektrárny a aktualizoval plány na její postupné „vyřazování z provozu“, resp. konečnou likvidaci. Jeho presentace si můžete prohlédnout na webových stránkách japonského Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu (METI).

Více informací naleznete na webových stránkách MAAE.

5. hodnotící konference Joint Convention se ve Vídni uskuteční na jaře roku 2015.