Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti byla úspěšně završena

Sloučená 8. a 9. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, vedená naší předsedkyní Danou Drábovou, byla 31. 3. 2023 úspěšně ukončena. Hodnotící proces nebyl jednoduchý. Nejprve jej ztížilo přerušení v době pandemie COVID-19, které standardně tříletý hodnotící cyklus prodloužilo na šest let. Následně jej podstatně zkomplikovala vojenská agrese Ruské federace proti Ukrajině, která zásadním způsobem ovlivňuje jadernou bezpečnost ukrajinských jaderných zařízení. Završení konference jednomyslným přijetím závěrečné souhrnné zprávy je proto velkým úspěchem. Tato zpráva je dostupná v anglickém jazyce na stránkách Mezinárodní agentury pro atomovou energii.