Hodnocení aktuální radiační situace v ČR

Vzhledem k množícím se dotazům na aktuální radiační situaci na území ČR uvádíme, že v současné době je radiační situace zcela normální a nevyžaduje přijetí žádných omezujících opatření pro obyvatelstvo.

Vzhledem k množícím se dotazům na aktuální radiační situaci na území ČR uvádíme, že v současné době je radiační situace zcela normální a nevyžaduje přijetí žádných omezujících opatření pro obyvatelstvo.

Radiační situace

Situaci v Japonsku i jiných částech světa pečlivě sledujeme.

Radiační situace je v ČR nepřetržitě monitorována systémy Radiační monitorovací sítě a doposud jsme  na území ČR nezaznamenali zvýšené hodnoty.  Očekáváme však, že v následujících dnech budou zvýšené hodnoty detekovány, o čemž budeme informovat.

Výsledky kontinuálního měření lze sledovat on-line na webových stránkách Státního ústavu pro radiační ochranu (SÚRO).

Potraviny a jiné výrobky

V souvislosti s havárií v Japonsku nebylo v ČR zavedené mimořádné monitorování na letištích u zboží, které je dovážené z Japonska. Sledovány jsou ale potraviny a potravinové přípravky. Více informací lze nalézt na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Podle zpráv z Japonska japonská vláda zakázala jakýkoliv vývoz z oblasti postižené kontaminací.

Monitorování osob

SÚRO až do odvolání nabízí osobám vracejícím se z Japonska bezplatné monitorování vnitřní kontaminace na celotělovém počítači. Více informací naleznete na stránkách SÚRO k problematice měření štítné žlázy a celotělového měření polovodičovou spektrometrií gama.