Generální konference MAAE pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na rok 2023

Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii dnes pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na rok 2023. Jedná se o velký úspěch České republiky

Rozpočet pro období 2022-2023 byl původně schválen záříjovou 66. Generální konferencí MAAE, avšak kvůli inflaci jej bylo nutné navýšit a zajistit dostatečné prostředky pro činnost Agentury.

Díky několikatýdenním intenzivním formálním i neformálním jednáním se pod vedením velvyslance Ivo Šrámka, stálého představitele ČR ve Vídni, podařilo dospět ke konsenzu a rozpočet schválit na zasedání mimořádné Rady guvernérů 23. prosince minulého roku. Česká republika tak významně přispěla k zajištění prostředků pro plnění mandátu MAAE v rozličných oblastech, jako jsou záruky, jaderná bezpečnost a radiační ochrana, zabezpečení, či naplňování programu technické spolupráce.

Rozpočet Agentury však podléhá ještě schválení ze strany Generální konference MAAE. Ta jej konsensuálně schválila na svém dnešním mimořádném zasedání. Mnohé delegace označily ve svých vystoupeních schválení rozpočtu za úspěch českého předsedy a i my si dovolujeme připojit slova díků.

Photo Credit: Dean Calma / IAEA