Dobrovolná iniciativa k předávání obchodních informací relevantních pro uplatňování systému záruk

Dne 22. dubna 2010 proběhlo na půdě SÚJB za přítomnosti představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) jednání o zapojení České republiky do iniciativy k problematice předávání citlivých informací týkajících se zákazu vývozů kontrolovaných položek z ČR. Tato iniciativa MAAE má za cíl zapojit podniky do systému podávání zpráv o odmítnutých či podezřelých zakázkách týkajících se vývozu kontrolovaných položek.

Po vlastních prezentacích o kompetencích jednotlivých českých úřadů představili zástupci MAAE hlavní body iniciativy založené roku 2004, naznačili výhody této spolupráce pro státy i podnikatele a především zdůraznili význam iniciativy pro posílení mezinárodního systému záruk. Tato spolupráce by měla zejména posílit mezinárodní úsilí vedoucí k potírání nezákonného obchodování s kontrolovanými položkami, vhodnými pro vývoj a výrobu jaderných zbraní, a tím účinně předcházet riziku vzniku jaderného terorismu a podpořit tak využívání jaderné energie pouze pro mírové účely.

V závěru jednání  pracovníci MAAE připomněli, že ve dnech 1.-3. září 2010 proběhne ve Vídni první jednání členských států zapojených do této iniciativy.