28.2. - 1.3.2022

Válka na Ukrajině

Dnes opět přinášíme zprávu o aktuální radiační situaci - dávkové příkony na území České republiky se nezměnily ani během včerejšího dne (28.2. - 1.3.2022) a jsou i nadále v normálu. Výsledky z monitorování na našem území můžete sledovat na našich stránkách v aplikaci MonRaS.

Na základě údajů z evropské databáze EURDEP můžeme potvrdit, že i na dalších místech Evropy včetně Ukrajiny je radiační situace obvyklá.

Informace o radiační situaci na území ČR bude nyní aktualizovaná každý den, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.

Situace na Ukrajině

2.3.2022

Ukrajinské jaderné elektrárny jsou provozovány v normálním režimu, nedochází k porušování limitů a podmínek bezpečného provozu. Ostatní jaderná zařízení byla odstavena a jsou pod kontrolou obslužného personálu.

Úložiště radioaktivního odpadu kyjevské asociace "Radon", o kterém jsem níže informovali, není poškozeno. Stejná situace je i u úložiště charkovské pobočky asociace Radon.

28.2.2022

Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny nadále poskytuje aktualizované informace k situaci v uzavřené černobylské zóně prostřednictvím systému USIE Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Indikované úrovně dávkového příkonu překračují průměrné roční úrovně stanovené v roce 2021 na hodnotě v rozmezí 5,0 až 15,77krát a byly naměřeny na úrovních od 2,05 µSv/h do 9,46 µSv/h. Indikované úrovně dávkového příkonu překračují stanovené kontrolní úrovně pro tato pozorovací místa monitorování umístěná na kontaminovaném území uzavřené zóny, a to na hodnotě v rozmezí 2,0 až 7,6krát. Hlavním zdrojem zvýšených hodnot dávkového příkonu je radioaktivní Cs-137, které se nachází v půdě v okolí dříve havarovaného bloku černobylské elektrárny. V této úvaze by předpokládaným důvodem indikovaného zvýšení dávkového příkonu mohlo být částečné narušení horní úrovně terénu pohybem značného množství vojenské techniky.

Byla také zveřejněna informace, že  27. února 2022 v 01:20 kyjevského času v důsledku bombardování Kyjeva všemi druhy protiletadlových a raketových zbraní zasáhly rakety úložiště radioaktivního odpadu kyjevské pobočky státní specializovaný podnik "Radon".

Podle aktualizovaných informací (27. února 2022 v 10:00 kyjevského času) bylo úložiště radioaktivního odpadu přezkoumáno a není patrné žádné poškození. Automatizovaný systém monitorování radiace, který byl dočasně mimo provoz, byl obnoven.