Denní vyhodnocení radiační situace - aktualizace (24.3.2022 11:00)

Sezónní požáry v okolí Černobylu nepředstavují pro Ukrajinu riziko

Ukrajinský regulační úřad minulý týden informoval MAAE, že situaci ve vyloučené zóně černobylské jaderné elektrárny před každoroční "požární sezónou" pečlivě sleduje. Předevčírem MAAE informoval, že se v blízkosti Černobylské jaderné elektrárny hasiči snaží uhasit požáry. Ty se v této oblasti vyskytovaly i v předchozích letech, viz například článek na stránkách SÚRO.

Aktuálně hasiči již čtyři požáry uhasili, ovšem k požárům stále ještě dochází. Ukrajinský regulátor uvedl, že místní hasičská stanice nemá v současné době přístup k elektrické síti. Zatím jsou odkázáni na napájení dieselovými generátory, pro které je potřeba palivo. Areál bývalé elektrárny, kde se nachází zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, je k vnější elektrické síti nadále připojen. Regulátor dále uvedl, že v Kyjevě a ve dvou lokalitách JE západně od Černobylu bylo zjištěno mírné zvýšení koncentrace cesia v ovzduší, které ale nepředstavuje významné radiologické riziko. MAAE s ukrajinským regulátorem nadále spolupracuje, aby o požární situaci získávala další informace.

V rámci předběžných výsledků monitorování ovzduší jsme na žádném z 10 monitorovacích míst v ČR nezaznamenali zvýšenou úroveň radioaktivní kontaminace Cs-137. Vzhledem k tomu, že oblast požárů je od České republiky značně vdzálená, nepředpokládáme, že bychom zvýšenou kontaminaci v ovzduší zachytili. Situaci nicméně trvale sledujeme a vyhodnocujeme.

Denní vyhodnocení radiační situace

Během včerejšího dne (23.3.2022) jsme při monitorování radiační situace na našem území nezaznamenali změny. Hodnoty dávkových příkonů jsou nad územím Evropy taktéž v obvyklých úrovních. Výsledky z monitorování v ČR můžete sledovat na našich stránkách v aplikaci MonRaS, evropská data pak naleznete v databázi EURDEP.

Informace o radiační situaci na území ČR bude nyní aktualizovaná každý den, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.