11.5. - 12.5.2022

Válka na Ukrajině

Radiační situaci na území České republiky a Evropy stále sledujeme. Ani během včerejšího dne (11.5.2022) nedošlo ke změně měřených hodnot. Výsledky z monitorování na našem území můžete sledovat na našich stránkách v aplikaci MonRaS. Evropská data jsou pak k dispozici v databázi EURDEP.

Pro další informace a případné dotazy k aktuální radiační situaci a situaci na Ukrajině můžete navštívit speciální webové stránky, které jsme pro vás připravili ve spolupráci se se Státním ústavem radiační ochrany.

Informace o radiační situaci na území ČR bude nyní aktualizovaná každý den, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.