ČR zvolena členem Rady guvernérů MAAE

Během výročního, 54. zasedání Generální konference (GK) Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), které se uskutečnilo ve dnech 20. – 24. září 2010, byla ČR zvolena členem Rady guvernérů (RG) MAAE za Východoevropskou regionální skupinu na léta 2010-2012. Funkci guvernérky bude v souladu s usnesením vlády č. 633 z 1. září 2010 vykonávat předsedkyně SÚJB, Dana Drábová.

RG je složena z pětatřiceti členů volených z jednotlivých regionálních skupin podle klíče definovaného ve stanovách MAAE (aktuální seznam členů RG je k nahlédnutí na webu MAAE) a schází se pravidelně pětkrát do roka: v březnu, v červnu (tomuto zasedání předchází jednání Programového a rozpočtového výboru (PBC) RG vždy v květnu), dvakrát v září (před GK a po ní) a v listopadu po jednání svého Výboru pro technickou pomoc a spolupráci (TACC). V případě potřeby svolává i mimořádná zasedání.

První zasedání RG MAAE s nově zvolenými členy se koná 27. září. Jde pouze o krátké formální jednání, jehož hlavním účelem je představení nových členů RG a zhodnocení závěrů GK - rezoluce a rozhodnutí 54. GK spolu s národními projevy, včetně projevu ČR a reportážemi z jednotlivých dní GK jsou k dispozici na speciálních stránkách MAAE.

Více informací o Radě guvernérů i Generální konferenci naleznete taktéž na stránkách MAAE.