Změna Úmluvy o zákazu chemických zbraní

Multilaterální Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení vstoupila v platnost v roce 1997, nyní po dvaceti třech letech nastala zatím její největší změna. Konference smluvních států na dvacátém čtvrtém zasedání (C-24 / DEC. 4 a C-24 / DEC. 5, obě ze dne 27. listopadu 2019) přijala rozhodnutí, v nichž v souladu s čl. XV odst. 4 a 5 Úmluvy schválila některé změny seznamu 1 přílohy o chemických látkách k Úmluvě. Změny přílohy o chemických látkách (seznam 1) vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 7. června 2020, tj. 180 dnů poté, co generální ředitel oznámil výše uvedené rozhodnutí všem smluvním státům prostřednictvím note verbale NV / ODG / 221841/19 ze dne 10. prosince 2019. Do české legislativy bude tato změna promítnuta v novele zákona č. 19/1997 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky 208/2008 Sb. Návrhy novel obou předpisů již jsou zařazeny v legislativním schvalovacím procesu.