Zástupci SÚJB se zúčastnili cvičné dekontaminace stanice metra

V noci z 10. na 11. října 2019 proběhla ve stanici metra Zličín ukázka prototypů zařízení pro dekontaminaci chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek), které byly vyvinuty v rámci projektu "Technické řešení a technologie dekontaminace chemických, biologických a radioaktivních látek v dopravní infrastruktuře; modelově pražské metro". Na řešení projektu spolupracuje Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO, v.v.i.) a společnost DEKONTA, a.s.

SÚJCHBO, jehož zřizovatelem je SÚJB, plní celou řadu výzkumných a vývojových úkolů v oblasti CBRN látek a zároveň poskytuje v této oblasti technickou a analytickou podporu. Vzhledem ke své specializaci, má SÚJCHBO také nezastupitelnou roli v integrovaném záchranném systému, kde patří k tzv. ostatním složkám.

Během cvičení byly představeny celkem tři prototypy dekontaminačních zařízení s označením DA-1, DA-2 a DA-4. DA-1 je přenosné dekontaminační zařízení, které tvoří dva tlakové zásobníky – jeden pro dekontaminant a druhý pro stlačený vzduch. Toto zařízení, které zasahující osoba nese na zádech, je určeno pro stísněné nebo špatně dostupné prostory.  O něco větší je pak zařízení DA-2, které je uloženo na vozíku. K jeho obsluze je zapotřebí dvou osob, ale díky větším zásobníkům, lze s tímto zařízením dekontaminovat větší plochy. Poslední velkoobjemové zařízení s označením DA-4 je schopno dekontaminovat jak celé nástupiště, tak i vlastní tunel metra. Závěrem cvičení byla provedena i „suchá“ dekontaminace zasahujících osob.

Obrázek 1: Dekontaminační jednotku DA-1 obsluhuje jedna osoba

Obrázek 1: Dekontaminační jednotku DA-1 obsluhuje jedna osoba

Obrázek 2: Zařízení DA-2 má oproti DA-1 větší zásobu dekontaminantu

Obrázek 2: Zařízení DA-2 má oproti DA-1 větší zásobu dekontaminantu

Obrázek 3: DA-4 – užší paprsek pro dekontaminaci nástupiště

Obrázek 3: DA-4 – užší paprsek pro dekontaminaci nástupiště

  Obrázek 4: DA-4 – široký paprsek pro dekontaminaci tunelu metra

Obrázek 4: DA-4 – široký paprsek pro dekontaminaci tunelu metra

Obrázek 5: Dekontaminace zasahujících osob

Obrázek 5: Dekontaminace zasahujících osob