Zástupci SÚJB jednali s australskými protějšky

Pracovníci odboru pro kontrolu nešíření ZHN se v pondělí 6. května setkali na půdě SÚJB se zástupci Australského úřadu pro záruky a nešíření (ASNO). Jednání proběhlo v souvislosti s implementací Česko-australské dohody o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu. Jednání se zejména věnovalo otázce tzv. obligací, tedy závazků a podmínek, které jsou spojeny s jadernými materiály různého původu. Zástupci obou zemí prezentovali, jak zpracovávají údaje v rámci státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů s ohledem na různé obligace při mezinárodních převodech těchto materiálů. Kromě otázky obligací došlo také na aktualizaci kontaktních údajů a informování české strany o těžbě uranu v různých australských lokalitách. Součásti jednání byla i výměna bohatých zkušeností s provozem monitorovacích stanic Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) nacházejících se na území obou států. V neposlední řadě došlo na debatu týkající se návrhu Smlouvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT), jejíž přijetí obě země podporují.

Foto: Zástupci SÚJB s delegací ASNO