Zárukové symposium MAAE

12.11.2018 19:54


Ve dnech 5. až 8. listopadu 2018 proběhlo v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) Zárukové symposium. Jedná se o akci, která se koná ve čtyřletém intervalu s cílem adresovat v rámci zárukové komunity aktuální otázky a trendy v přístupu k verifikaci jaderných materiálů.

Pracovníci SÚJB přispěli do programu Symposia hned třemi vystoupeními. Jednalo se o účast v posterovém panelu, kde prezentovali více než dvacetiletou zkušenost s používáním českého softwaru pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů. Další vystoupení SÚJB bylo věnováno interaktivní demonstraci tohoto softwaru, včetně ukázky několika modelových situací. Na žádost MAAE se zástupci SÚJB zúčastnili také panelu věnovanému zkušenostem s posilováním kapacit Státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů.

Za ČR se Zárukového symposia zúčastnili také vědečtí pracovníci Centra výzkumu Řež s.r.o., kteří prezentovali pokrok dosažený při vývoji analytické metody Fission Track, určené k identifikaci jednotlivých částic jaderných materiálů. Poslední česká prezentace byla věnována zkušenostem s pečetěním kontejnerů pro skladování použitého jaderného paliva pracovníky jaderné elektrárny Dukovany.

Kromě již zmiňovaného posteru Improving SSAC capability through the application of an appropriate NMAC software: Experience of the Czech Republic přispěl SÚJB do sborníku Zárukového symposia i stejnojmenným odborným článkem o vedení evidence jaderných materiálů.

Fotografie 1: Zástupce vedoucího OKNJZ přednáší obsah posteru

Fotografie 2: Ředitel OKN uvádí prezentaci českého softwaru pro vedení Státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů

Fotografie 3: Vedoucí OKNJZ předvádí praktickou ukázku českého softwaru pro vedení Státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů

Fotografie 4: Zástupce vedoucího OKNJZ přednáší svůj příspěvek v panelové diskuzi věnované zkušenostem s posilováním kapacit Státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů

Fotografie 5: Účastníci sympózia na jedné z přednášek

Fotografie 6: Česká vlajka ve Vienna International Centre, kde sídlí MAAE

Fotografie 7: Výzkumní pracovníci Centra výzkumu Řež s.r.o. a MAAE – prezentace posteru k vývoji analytické metody Fission Track

Fotografie 8: Pracovník ČEZ, a. s. při své přednášce na téma pečetění kontejnerů CASTOR na EDU

Fotografie 9: Diskuze s vývojářem softwaru k vedení Státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů (BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.)