Vysoká radiace v areálu jaderné elektrárny Fukušima Dai-ichi

Upřesnění informace z médií o nalezené vysoké radiaci v areálu jaderné elektrárny Fukušima Dai-ichi

2. srpna 2011 vydala řada agentur zprávu o vysoké radiaci v areálu havarované jaderné elektrárny Fukušima. Byla identifikována dvě místa s dávkovým příkonem (intenzitou záření) pravděpodobně vyšším než 10 Sv /h. Interpretace některých médií svádí k domněnce, že došlo k rapidnímu nárůstu radiace na zmíněných místech (pata ventilačního komína a blíže nespecifikované místo mezi bloky 1 a 2) a může dojít k ohrožení zaměstnanců a okolí.

Z podrobnějších informací však jednoznačně vyplývá, že tato místa byla objevena v souladu s plánem podrobnějšího radiačního monitorování systémů reaktorových bloků a areálu. Místa s vysokou kontaminací jsou součástí ventilačního systému elektrárny, který zajišťuje filtrování odváděného vzduchu z reaktorových bloků za běžného provozu i za havarijních podmínek. Naměřená vysoká aktivita je pravděpodobně způsobena částicemi (zejména aerosolů), které byly pomocí filtrů zachyceny, jsou lokalizovány a dále se do areálu, tím méně do okolí, ve větší míře nešíří. Jde o nález, který se dal v důsledku havárie na fukušimské elektrárně a vzhledem ke stavu havarovaných bloků, kde došlo k vážnému poškození jaderného paliva, předvídat. Lze očekávat, že s postupujícími pracemi (monitorování blíže a blíže k reaktorům) bude podobných „horkých“ míst odhaleno více, naměřená intenzita záření může dosáhnout i vyšších hodnot. Při zachování zásad radiační ochrany by však tato ložiska neměla jakkoli ohrozit zaměstnance ani okolí. Pro jejich likvidaci bude ovšem třeba použít dálkově ovládané přístroje, pobyt člověka v těsné blízkosti takovéhoto místa je vyloučen, dávka záření přímo ohrožující zdraví by byla dosažena za několik minut.

(Zdroj: TEPCO)