Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2019

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2019 svým usnesením ze dne 30. března 2020 č. 324. SÚJB tyto dokumenty zveřejní na svých internetových stránkách v rubrice Dokumenty a publikace.