Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2018

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2018 svým usnesením ze dne 8. dubna 2019 č. 237. SÚJB tyto dokumenty zveřejní na svých internetových stránkách v rubrice Dokumenty a publikace.