V Lotyšsku proběhlo plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů

Ve dnech 11. až 15. června 2018 se v lotyšské Jürmale uskutečnilo 28. plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), kterého se zúčastnila i česká delegace včetně zástupců SÚJB. Zasedání za hostitelskou zemi zahájil ministr zahraničních věcí Edgars Rinkēvičs. Ve svém projevu vyzdvihl důležitost mezinárodního řádu v boji s proliferací jaderných zbraní a dalšími mezinárodními bezpečnostními hrozbami.

Samotné plenární zasedání řídil Jānis Zlamets, lotyšský předseda NSG pro roky 2018 až 2019. Členské státy NSG se shodly na podpoře rezolucí Rady bezpečnosti OSN vůči Korejské lidově demokratické republice (KLDR), vyjádřily ovšem opatrnou naději vůči summitu mezi USA a KLDR, který proběhl 12. června 2018, tedy současně s plenárním zasedáním NSG. Export jakýchkoliv položek z kontrolních seznamů NSG je do KLDR nicméně stále zakázán.

Členské státy NSG rovněž potvrdily své odhodlání pokračovat v implementaci dohody o íránském jaderném programu, resp. rezoluce Rady Bezpečnosti OSN 2231 z roku 2015, ačkoliv Spojené státy americké se rozhodly tuto dohodu zcela opustit a obnovit vůči Íránu unilaterální sankce.

ČR kromě vystoupení v tradičních bodech agendy NSG, prezentovala také případovou studii zaměřenou na problematiku obcházení kontrolních mechanismů pro export kontrolovaných položek v jaderné oblasti.

Foto: Plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů