Úřad přijal novou vyhlášku

Státní úřad pro jadernou bezpečnost přijal, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, novou vyhlášku. Jde o prováděcí právní předpis k § 108 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Vyhláška upravuje požadavky na koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, způsob hodnocení a aktualizace koncepce a způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce. Předpis vyšel ve Sbírce zákonů dne 29. 10. 2019 jako vyhláška č. 266/2019 Sb., o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Účinnosti vyhláška nabyde patnáctým dnem po jejím vyhlášení.