Účast českého týmu na mezinárodním cvičení leteckých monitorovacích skupin

26.06.2017 15:30


Ve dnech  26. až 30. června se český tým složený ze specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. a Armády české republiky (jmenovitě příslušníky 314. Centra výstrahy zbraní hromadného ničení a 24. Základny dopravního letectva) účastní mezinárodního porovnání leteckých skupin „Airborne Radiometrics Exercise 2017“ ve Švýcarsku spolu s týmy ze Švýcarska, Německa a Francie.

Během jednoho týdne bude procvičeno vyhledávání „ztracených“ zdrojů ionizujícího záření pomocí citlivých přístrojů umístěných na palubě vrtulníku a spolupráce při leteckém radiačním monitoringu rozsáhlé oblasti. Důležitou součástí cvičení je i porovnání postupů, metod a výsledků získaných během porovnání jednotlivými skupinami.

Cvičení navazuje na mezinárodní porovnání, které se uskutečnilo v Německu v roce 2015. SÚJB je zřizovatelem Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.