5.8. - 11.8.2019

Informace k události v Ruské federaci

V týdnu od 5.8. do 11.8.2019 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nanoSv/h (1 nSv/h = 1E-9 Sv/h).
Měřená koncentrace Cs-137 se během uplynulých týdnů pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách mikroBq/m3 (1 µBq/m3 = 1E-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly detekovány.

V uplynulých dnech proběhla médii zpráva o výbuchu během testování vojenského raketového pohonu poblíž města Nyonoksa. SÚJB zatím nedisponuje bližšími informacemi kromě těch, které jsou dostupné z otevřených zdrojů. Z nich odvozujeme, že událost nemůže mít dopad na naše území. Není ani pravděpodobné, že by radiační monitorovací síť České republiky zachytila měřitelné hodnoty radiace v ovzduší.
Neodpovídá tomu ani meteorologická situace v místě události. Radiační monitorovací síť ČR je vybavena tak, aby uměla rychle a spolehlivě zachytit i stopové zvýšení radiace na našem území. V rámci
sítě RO5 a EURDEP si laboratoře vyměňují data po celé Evropě. Ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (www.suro.cz ) sledujeme a vyhodnocujeme další informace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.