11.5. - 17.5.2020

V týdnu 11.5. – 17.5.2020 byla radiační situace na našem území obvyklá, nebyly zaznamenány žádné odchylky od běžných hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v rozmezí 100 - 200 nSv/h (1 nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Koncentrace radionuklidu Cs-137 v ovzduší se pohybovala na úrovni zlomků až jednotek µBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Výsledky měření dalších složek životního prostředí a potravních řetězců jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR jsou zveřejňovány vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.