Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Informace k požárům v černobylské oblasti

V týdnu od 6.4. do 13.4.2020 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nanoSv/h (1 nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách mikroBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Kompletní výsledky monitorování a další informace k radiačnímu monitoringu jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.


­V souvislosti s požárem, který propukl 4. 4. 2020 na severu Ukrajiny (poblíž uzavřené jaderné elektrárny Černobyl), nebyly na území ČR zaznamenány žádné neobvyklé změny v radiační situaci. Nejedná se o ojedinělou situaci, lesní požáry jsou v této oblasti poměrně časté, zaznamenány byly i v letech 2015, 2016, 2018. Ani v jednom případě nebyl zjištěn významnější vliv na naše území. Situaci však sledujeme  zejména kvůli faktu, že požár se vyskytuje v oblasti, která byla po černobylské havárii uzavřena kvůli zvýšenému depozitu radionuklidů.

Z hlediska místa požáru, tedy epicentra vzdáleného více než 50 km západně od černobylské elektrárny, a vzhledem k aktuální meteosituaci nelze ani nyní očekávat, že by k nám prostřednictvím vzdušných mas bylo zaneseno větší množství radioaktivních látek. 

Vedle meteorologické situace nad územím celé Evropy sledujeme současně i výsledky monitorování ovzduší a aerosolů – výsledky jsou průběžně zaznamenávány v systému MonRaS, který je dostupný na našem webu: https://www.sujb.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ.

O aktuální situaci na místě jsme také informováni prostřednictvím jednotného systému pro výměnu informací při mimořádných událostech (USIE) provozovaného Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.