16.3. - 22.3.2020

V týdnu od 16.3. do 22.3.2020 byla radiační situace na území ČR obvyklá a žádné odchylky od obvykle měřených hodnot nebyly zaznamenány.

Dávkové příkony měřené v rámci Sítě včasného zjištění se pohybovaly na úrovni desetiny μSv/h.

Měřená koncentrace 137Cs se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách mikroBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3).

Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Podrobné údaje z monitorování jsou dostupné v databázi MonRaS na adrese: https://www.sujb.cz/aplikace/monras/.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.

Informace o radiační situaci na našem území je aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.