6.1. - 12.1.2020

Monitorování radiační situace na území ČR nepřineslo v týdnu od 6.1.2020 do 12.1.2020 žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v rozmezí 100 - 200 nanoSv/h (1 nSv/h = 1E-9 Sv/h), měřená koncentrace Cs-137 byla na úrovni zlomků, maximálně jednotek mikroBq/m3 (1 µBq/m3 = 1E-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly detekovány.

Podrobnější výsledky z provedených měření naleznete v sekci "Monitorování radiační situace".

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.