29.7. - 4.8.2019

Informace k detekci Ru-106 během roku 2017

Během uplynulého týdne (29.7. - 4.8.2019) byla radiační situace na našem území obvyklá.

Dávkové příkony zaznamenané sítí včasného zjištění se pohybovaly v rozmezí cca 100 - 200 nSv/h (1 nSv/h = 1E-9 Sv/h). Koncentrace radionuklidu 137Cs v ovzduší byla během uplynulých týdnů na úrovni obvyklých zlomků až jednotek μBq/m3 (1 μBq/m3 = 1E-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy v ovzduší detekovány nebyly.

Na konci roku 2017 jsme vás informovali o detekci radioizotopu ruthenia (Ru-106) v evropském ovzduší. Před několika dny byla publikována vědecká studie na které se podílela řada významných evropských odborníků, mj. i ze Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO). Studie vychází z výsledků cca 1300 měření zahrnující měření ovzduší a depozitu, a dále z informací o meteorologické situaci ze sledovaného období. Studie shrnuje chronologickou posloupnost události, uvádí analýzu zpětných trajektorií vzdušného proudění a ukazuje na možného původce radioaktivního ruthenia – k události se pro iRozhlas vyjádřila i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která ve svém vyjádření zdůraznila, že veškeré závěry studie jsou a pravděpodobně i zůstanou pouze na úrovni podezření, neboť je nikdo nepotvrdil.

Studie je k dispozici ve sborníku Národní akademie věd USA.

Podrobné informace k události a měřením byly zveřejněny na stránkách SÚRO: Informace o výskytu ruthenia v ovzduší a Informace k Ru-106 v ovzduší.

 

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.