4.11. - 10.11.2019

V období od 4.11. do 10.11.2019 nebyly při monitorování radiační situace na území ČR zjištěny odchylky od obvykle se vyskytujících hodnot.

Průměrné dávkové příkony se pohybovaly na úrovni maximálně stovek nanoSv/h (1 nSv/h = 1E-9 Sv/h).

Objemové aktivity radioizotopu Cs-137 v ovzuší se pohybovaly ve zlomcích až jednotkách mikroBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 1E-6 Bq/m3). Žádné další umělé radionuklidy nebyly v ovzduší zaznamenány. Výsledky měření dalších složek životního prostředí a potravních řetězců jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR jsou zveřejňovány vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.