28.10. - 3.11.2019

V týdnu od 28.10. do 3.11.2019 byla radiační situace na území ČR normální, nebyly zaznamenány žádné neobvyklé hodnoty.

Průměrné dávkové příkony změřené sítí včasného zjištění se pohybovaly v rozpětí hodnot 0,1 - 0,2 μSv/h (1 μSv/h = 1E-6 Sv/h).
Koncentrace radionuklidu 137Cs v ovzduší se pohybovala ve zlomcích až jednotkách μBq/m3 (1 μBq/m3 = 1E-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Více informací o ozáření z přírodních zdrojů záření, naleznete je v aktualizované sekci Základní informace k zásadám radiační ochrany.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.