Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

15.04.2019 08:57


V týdnu od 8.4. do 14.4.2019 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí cca 100 - 200 nanoSv/h a měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách mikroBq/m3. Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou sledovány i další složky životního prostředí a položky potravního řetězce - výsledky naleznete na našem webu v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.