2.9. - 8.9.2019

V týdnu od 2.9. do 8.9.2019 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony změřené sítí včasného zjištění se pohybovaly v rozmezí cca 100 až 200 nanoSv/h (nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace radioizotopu 137Cs se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách mikroBq/m3 (mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Kompletní výsledky monitorování a další informace k radiačnímu monitoringu jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.