SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu 1. temelínského bloku

Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vydal povolení k dalšímu provozu prvního bloku jaderné elektrárny Temelín.

Před vydáním povolení vyhodnotili inspektoři SÚJB a specialisté podpůrných organizací více než 163 000 stran podkladové dokumentace. Stav jaderné elektrárny Temelín také prověřili během více než 200 kontrol, které inspektoři SÚJB provedli v letech 2018 – 2020. Věnovali jim více než 20 000 hodin. Z hodnocení ani z kontrol nevyplynuly žádné skutečnosti, které by vydání povolení bránily.

Povolení úřad vydal na základě žádosti ČEZ, a. s., podané 25. března 2020. Na webové stránce SÚJB bude zveřejněno po nabytí právní moci.

25.09.2020

Aktualizace: Žadatel o povolení (ČEZ, a.s.) se ještě v den vydání povolení (24. září 2020), vzdal práva na rozklad, povolení tak nabylo právní moci, a SÚJB jej tak zveřejňuje.