SÚJB spolu se SÚRO, podepsaly Memorandum o vědecké a technické spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti s německým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost a jeho organizací technické podpory GRS

Ve dnech 8. a 9. října 2019 se v Praze uskutečnilo 23. bilaterální jednání zástupců českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečností a dalších zainteresovaných institucí (na české straně kromě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zástupci MPO, MŽP, provozovatel - ČEZ a SÚRAO), organizované na základě mezivládní dohody o výměně informací.

Na okraj jednání bylo uzavřeno Memorandum o vědecké a technické spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO), Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Spolkové republiky Německo (BMU) a jeho organizací technické podpory Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit  (GRS).

Delegace se informovaly o situaci v oblasti legislativy a organizačně-administrativních záležitostech, prezentovány byly dále mj. informace o stavu přípravy na stavbu nového jaderného zdroje, současném vývoji v oblasti radiační ochrany a krizového řízení, o vybraných událostech na jaderných elektrárnách z pohledu provozovatelů i dozorných orgánů, o situaci v oblasti skladování a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a o řízení EIA pro záměr výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany.

Jednání, jež proběhlo v tradičně otevřené a konstruktivní atmosféře, bylo zakončeno návštěvou ÚJV Řež s prohlídkou experimentálního zařízení THS-15 (termohydraulický stend) pro výzkum udržení taveniny v tlakové nádobě reaktoru v případě těžké havárie.

Ilustrační foto - Podpis Memoranda o vědecké a technické spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

Ilustrační foto: Podpis Memoranda o vědecké a technické spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti