Stáž kolegyně z polského dozorného orgánu na SÚJB byla úspěšně završena

20.12.2016 17:31


Na základě dohody mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a polskou Národní agenturou pro atomovou energii (PAA), proběhla ve dnech 17. října až 16. prosince 2016 na Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení (OKN ZHN) stáž, které se zúčastnila pracovnice polského orgánu.

Stáž byla zaměřena na problematiku nešíření ZHN a implementaci zárukového systému Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Euratomu. Stáž sestávala z teoretické a praktické přípravy, jež byla zajišťována pracovníky SÚJB a z celé řady aktivit v terénu, v jejichž rámci se mohla polská stážistka seznámit se zárukovými postupy i na některých jaderných zařízeních v ČR. 

Lektorské a osvětové aktivity dlouhodobě tvoří jednu z prioritních oblastí zájmu OKN ZHN a tato cenná výměna zkušeností jednoznačně přispěla k ještě lepší spolupráci mezi českým a polským dozorným orgánem.

Fotografie: Předání certifikátu polské stážistce