Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany a Akademie věd testují účinnost roušek a respirátorů: Především musí těsnit!

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se prostřednictvím Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), jehož je zřizovatelem, podílí na testování pomůcek chránících proti přenosu koronaviru. SÚJCHBO na testování spolupracuje s Ústavem chemických procesů Akademie věd (ÚCHP). Testují jak profesionální, tak doma vyrobené ochranné pomůcky. Potvrdili, že domácí roušky fungují, musíme však dbát na jejich těsnost.

Výzkumníci otestovali nejrůznější typy ochranných pomůcek, včetně jednoduchých domácích materiálů. Podle odborné literatury bylo jasně prokázáno, že jakákoli ochrana dýchacích cest výrazně potlačí šíření viru od hostitele k okolním jedincům a že nošení roušek je velmi důležité z hlediska komunitní ochrany. V rámci současné spolupráce se výzkumníci soustřeďují na stanovení filtrační účinnosti jednotlivých pomůcek z hlediska ochrany jejich uživatele. Nejlepší filtrační účinnost potvrdili u profesionálních ochranných pomůcek. „Dobře filtruje i 4vrstvý papírový kapesník či odličovací tampon,“ popisuje výsledky některých materiálů Mgr. Petr Otáhal, Ph.D., vedoucí Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO.

Veškeré pomůcky jsou však jen tak účinné, jak je lze utěsnit u lícního lemu. Proto je z improvizovaných prostředků nejvhodnější doma ušitá a dobře utěsněná rouška. „Její filtrační účinnost se pohybuje kolem 30 %,“ vysvětlil dále Otáhal. „Těsnost je velmi důležitá i u průmyslově vyráběných respirátorů. Pokud jsou dobře zalepené, včetně ventilku, může být jejich účinnost i přes 99 %. Nedbalé utěsnění, tedy i pouhé nasazení bez další izolace, sníží filtrační účinnost respirátoru vůči koronaviru asi o čtvrtinu,“ upozorňuje Dr. Ing. Vladimír Ždímal, vedoucí vědecký pracovník Oddělení chemie a fyziky aerosolů ÚCHP AV ČR.

K testování výzkumníci využívají vlastní unikátní metodiku, kterou vyvinul ÚCHP. SÚJCHBO dodalo potřebnou technologii pro testování ochranných pomůcek na modelu lidské hlavy ve vzduchotěsném boxu. Vědci tak mohou vyzkoušet materiál, ze kterého je pomůcka vyrobena, i způsob jejího užití. Tím je právě třeba těsnost na obličeji. U všech ochranných pomůcek stanovují filtrační účinnost pro různé velikosti aerosolových částic a dýchací odpor. Nejprve tuto účinnost testují na výřezu z materiálu ochranné pomůcky, poté ji zkoumají při různě pečlivém posazení a utěsnění na obličeji. Jeden test na figuríně trvá 3 až 4 hodiny.

Na testování ochranných pomůcek spolupracuje SÚJCHBO a ÚCHP dlouhodobě. SÚJCHBO je veřejná výzkumná instituce, jejímž zřizovatelem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Jejím primárním úkolem je výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. „S ochranou před novým typem koronaviru pomáhá i náš úřad. V nejkratší možné lhůtě jsme například rozhodli o povoleních s nakládáním s živým virem pro laboratoře zapojené do výzkumných aktivit boje s koronavirem. Testování kvality ochranných pomůcek je tak další dílčí přínos našeho úřadu v této oblasti,“ shrnuje Ing. Michal Merxbauer, Ph.D. ze SÚJB.