Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 6 institucím povolení nakládat s novým koronavirem

Úřad se v rámci svých kompetencí snaží boj s novým koronavirem podpořit. V nejkratší možné lhůtě rozhodl o povoleních nakládat s živým virem. Získalo je 6 institucí, které teď mohou vyvíjet účinná antivirotika nebo testovat vzorky na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, včetně následných analýz.

SÚJB podle zákona  281/2002 Sb.,  a vyhlášky 474/2002 Sb. kromě jiného rozhoduje o nakládání „koronavirem způsobujícím těžký akutní respirační syndrom (koronavirem podobným SARS)“. Mezi takové viry je řazen i nový SARS-CoV-2 vyvolávající současnou pandemii onemocnění COVID‑19.

Povolení nakládat s živým koronavirem získal Státní zdravotní ústav (Praha), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (Praha), Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (České Budějovice), Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany (Hradec Králové) a společnost DYNTEC, spol. s r. o.

Mezi laboratoře zapojené do systému hlášení a splňující podmínky pro vyšetřování původce onemocnění COVID-19 patří také Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany jako veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Tato instituce je držitelem povolení k nakládání s koronavirem podobným SARS již od roku 2018, kdy byl přidán na seznam kontrolovaných položek.