Stanovisko SÚJB k problematice optimalizace v oblasti radioterapie, a to zejména v souvislosti s podmínkami pro indikace protonové léčby, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 134/1998 Sb.

Problematika indikací a úhrad protonové terapie je aktuálně diskutována při mnoha příležitostech a na různých jednáních a diskusních fórech.  Vyjádření zástupců SÚJB k tomuto tématu jsou mnohdy interpretována, ať už neúmyslně nebo účelově, ne zcela přesně a ne vždy je role SÚJB v celé této velmi komplexní problematice správně pochopena.  Stanovisko je poněkud obšírnější neboť opravdu nelze vysvětlit některé souvislosti bez uvedení podrobnějšího výkladu a historického vývoje. V textu jsou uvedeny i odkazy na další zdroje užitečných informací k dané problematice. SÚJB zdůrazňuje, že k jednotlivým druhům a způsobům léčby pomocí ionizujícího záření zaujímá nestranný postoj a žádnou metodu nijak nezvýhodňuje. Nicméně cítíme se být zodpovědni za to, aby všechny dostupné zavedené metody měly rovnou šanci při zvažování optimálního způsobu léčby  pro jednotlivé pacienty.