Společnost ČEZ podala SÚJB žádost o povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín

Společnost ČEZ, a.s., podala ve středu 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Stávající povolení tak zůstává v platnosti až do doby nabytí platnosti povolení nového, které má být v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. d) bodu 3. zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, vydáno ve lhůtě 6 měsíců ode dne podání žádosti.

Nové povolení může být vydáno po posouzení předmětu žádosti a předložené dokumentace pro povolovanou činnost, stanovené přílohou č. 1 odst. 1 bod f) atomového zákona. SÚJB při rozhodování rovněž zohlední výsledky periodického hodnocení bezpečnosti. Na hodnocení předložených podkladů se budou podílet inspektoři SÚJB a specialisté technické podpůrné organizace SÚRO, v.v.i.