Společnost ČEZ, a. s., podala SÚJB žádost o povolení k umístění „Nového jaderného zdroje“ v lokalitě Dukovany

Společnost ČEZ, a. s., resp. její dceřiná firma Elektrárna Dukovany II, a.s., podala ve středu 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení k umístění dvou jaderných zařízení v lokalitě Dukovany („Nový jaderný zdroj“).

Předmětem žádosti je umístění dvou jaderných zařízení, každého s jedním tlakovodním reaktorem o čistém elektrickém výkonu do 1200 MWe. Tento záměr navazuje na areál stávající provozované Jaderné elektrárny Dukovany.

SÚJB má, v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, rozhodnout o žádosti ve lhůtě 12 měsíců. Pro hodnocení žádosti a předložené dokumentace, které je někdy označováno jako „licenční proces“, je v SÚJB ustanoven projektový tým, který zahrnuje jak specialisty SÚJB, tak jeho podpůrné technické organizace SÚRO, v.v.i.