Setkání se zástupci Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Dne 26. září 2019 se uskutečnilo výroční setkání zástupců SÚJB, Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a pracovníků českých jaderných zařízení. Předmětem tohoto setkání bylo hodnocení pokroku dosaženého při implementaci českého programu podpory záruk MAAE (CZSP) za poslední rok. CZSP má již více než patnáctiletou tradici a je dlouhodobě zaměřen na tři oblasti podpory MAAE. První oblastí jsou tréninkové a lektorské aktivity, druhou oblastí je vývoj analytických a detekčních metod a třetí oblastí je testování nových verifikačních technologií na českých jaderných zařízeních.

Letošní setkání se uskutečnilo v areálu ÚJV Řež, a.s. neboť právě zde je v rámci CZSP Centrem výzkumu Řež, s.r.o. vyvíjena pro potřeby MAAE pokročilá metoda pro detekci částic jaderných materiálů Fission Track.

Účastnící setkání českého programu podpory záruk MAAE

Foto: Účastnící setkání českého programu podpory záruk MAAE