Semináře k novele biologického zákona

Ve dnech 21., 22., 23., 28. a 30. 11. 2017 proběhlo v prostorách tiskového centra SÚJB pět turnusů semináře pro osoby nakládající s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny (VRAT a RAT). Hlavním tématem semináře byla novela zákona č.  281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona (tzv. biologický zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Celkem se semináře zúčastnilo 120 zástupců držitelů povolení k nakládání s VRAT, osob nakládajících s RAT a odborné veřejnosti.

Seminář byl uspořádán Oddělením pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní, které je součástí Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení a které vykonává dozor nad dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a nad nakládáním s VRAT a RAT.