Schůzka držitelů povolení v oblasti radioterapie

Dne 24. 1. 2019 proběhla na SÚJB pravidelná schůzka držitelů povolení v oblasti radioterapie, které se účastnili zástupci držitelů povolení k používání zdrojů ionizujícího záření a k hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření, dále zástupci SÚJB, SÚRO a SROBF. Náplní schůzky byly informace o aktuálních tématech v oblasti radiační ochrany a radioterapie, zejména pak o optimalizaci plánování radioterapie, dále přehled výstupů zakázek SÚJB, zkušenosti z praktických částí zkoušek ZOZ, aktuality a další informace o lékařském ozáření v radioterapii na webových stránkách SÚJB, radiologické události a shrnutí důležitých závěrů z jednání pracovní skupiny SÚRO pro radioterapii. Jednotlivé prezentace ze schůzky držitelů povolení v radioterapii  byly zveřejněny na stránce Lékařské ozáření.