První zasedání funkcionářů 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti

Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedala 19. března 2019 z titulu prezidentky 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti prvnímu zasedání nových funkcionářů této konference (Officers’ Turnover Meeting). Účelem zasedání, pořádaného ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii, je zejména sdílení zkušeností přítomných funkcionářů minulé hodnotící konference.

V návaznosti na toto zasedání probíhá v následujících dvou dnech školení (Officers Training), jehož cílem je připravit funkcionáře na hodnotící proces, který bude završen samotnou 8. hodnotící konferencí na jaře r. 2020. Školení poskytuje příležitost k úvodnímu setkání jednotlivých týmů funkcionářů všech sedmi skupin smluvních stran (Country Groups), v jejichž rámci je organizován hodnotící proces.

Ilustrační foto: Zasedání nových funkcionářů 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti