Předsedkyně SÚJB byla zvolena prezidentkou 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti

18.10.2018 20:19


Dne 17. 10. 2018 se uskutečnilo organizační zasedání smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Delegáti volili prezidenta a dva viceprezidenty 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, která proběhne na jaře r. 2020. Prestižní post prezidentky hodnotící konference získala konsenzuálním rozhodnutím předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Dana Drábová, Ph.D. Viceprezidenty byli zvoleni kandidáti Austrálie a Korejské republiky.

Hodnotící konference Úmluvy uzavírá tříletý cyklus, který zahrnuje zpracování a následné předložení národních zpráv jednotlivých smluvních stran. Národní zprávy popisují plnění závazků a požadavků vyplývajících z Úmluvy včetně případných opatření přijatých na základě doporučení předchozích hodnotících cyklů. SÚJB je odpovědným vnitrostátním úřadem pro otázky Úmluvy a celý hodnotící proces v ČR koordinuje.